close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Sistemi podnog razvoda

Novi sistem podnih kanala u betonu IBK

Vitki sistem u betonskom plafonu

Još bolji novi dizajn: OBO je dodatno razvio sistem IBK za specijalnu instalaciju u betonu i pojednostavio montažu. Pomoću IBK sistema mogu da se priključe i velike podne površine sa elektroinstalacionom tehnikom, čak i kad ne postoji estrih ili postoji samo mala visina estriha. Trase kanala i tela utičnica obrazuju u betonskom plafonu gustu mrežu puteva za sprovođenje provodnika. IBK kutije za uređaje predviđene su direktno za naknadnu ugradnju jedinica za ugradnju uređaja.

Novi IBK sistem namenjen je za visinu kanala od 38 mm ili 48 mm. Sastavni delovi su kutije u betonu za ugradnju uređaja GES9 i GESR9 i poznati 3-delni podni instalacioni kanali kao i potreban pribor. Elementi sistema od pocinkovanog čeličnog lima otporni su i na visoka mehanička opterećenja tokom grube faze izgradnje. Zahvaljujući novim jedinicama za nivelaciju za komponente IBK sistema, montaža i nivelacija visine u armaturi postali su još jednostavniji.