close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Data protection declaration

Data protection declaration

OBO Bettermann GmbH & Co. KG, Hüingser Ring 52, 58710 Menden (u daljem tekstu: „Mi“) je kao operater internet stranice www.obo.de odgovorno telo za lične podatke korisnika (u daljem tekstu: „Vi“) internet stranice u smislu Saveznog zakona o zaštiti podataka („BDSG“).

Štitimo Vašu privatnost i Vaše privatne podatke. Mi prikupljamo, obrađujemo i koristimo Vaše lične podatke u skladu sa sadržajem ovih odredaba o zaštiti podataka, kao i drugih nemačkih zakona o zaštitti podataka, naročito Saveznog zakona o zaštiti podataka, kao i Zakona o telemedijima („TMG“). Ovim odredbama o zaštiti podataka regulisano je koje lične podatke o Vama možemo da skupljamo, obrađujemo i koristimo. Zbog toga Vas molimo da pažljivo pročitate sledeće navode.

 

1. Prikupljanje ličnih podataka

1.1 Lični podaci u smislu ovih odredaba o zaštiti podataka su pojedinačni navodi o Vašim ličnim ili činjeničnim okolnostima. U to se naročito ubraja Vaše ime, adresa elektronske pošte, kao i Vaša adresa i broj telefona.

1.2 U lične podatke ubrajaju se i informacije o Vašem korišćenju naše internet stranice koje prikupljamo u skladu sa ovom Izjavom o zaštiti podataka. Putem čiste informatičke posete internet stranice to se, po pravilu, odvija preko primene log-datoteka i kolačića.

 

2. Svrhe primene

Vaše lične podatke koristimo u sledeće svrhe:

2.1 Radi obrade s Vaše strane zahtevanih informacija, odnosno upita koje nam upućujete preko npr. obrazaca za kontakt;

2.2 Da bismo mogli da Vam pošaljemo bilten koji ste naručili.

2.3 Da bismo obezbedili da se naša stranica prezentuje na što efikasniji i interesantniji način u odnosu na Vas.

2.4 Da bismo Vam omogućili da učestvujete u interaktivnim ponudama, kao što su npr. eventualno nagradne igre, ukoliko to želite;

2.5 Da bismo sprečili eventualne zloupotrebe, kao npr. ciljane napade na OBO-sisteme, odnosno obezbedili njihovu bezbednost.

 

3. Informacije o Vašem računaru, kolačićima i određivanju ciljeva

3.1 Prilikom svakog pristupa našoj internet stranici prikupljamo sledeće informacije o Vašem računaru, odnosno nekom drugom uređaju preko kojeg pristupate našim internet stranicama: IP-adresa Vašeg računara, odnosno drugog uređaja, upit Vašeg pretraživača, kao i vreme ovog upita. Osim toga, registruju se i status i preneta količina podataka u okviru ovog upita. Takođe prikupljamo i informacije o proizvodu i verziji primenjenog pretraživača i operativnog sistema Vašeg računara. Zatim registrujemo i sa koje internet stranice je pristupljeno našoj stranici. IP-adresa Vašeg računara se pritom snima u skraćenom obliku samo za vreme Vašeg korišćenja internet stranice i na kraju se neizostavno briše, osim ukoliko niste izričito odobrili snimanje neskraćene IP-adrese. Ostali podaci se snimaju na određen vremenski period. Ove podatke koristimo za rad i održavanje naše internet stranice, naročito u svrhu utvrđivanja i otklanjanja grešaka internet stranice, za utvrđivanje opterećenja internet stranice, kao i radi preduzimanja mera u svrhu prilgođavanja ili poboljšanja naše internet stranice.

3.2 Osim toga, pod određenim okolnostima prikupljamo i informacije o Vašem korišćenju naše internet stranice pomoću primene takozvanih kolačića pretraživača. U pitanju su male tekstualne datoteke koje se snimaju u memoriju nosača podataka na Vašem računaru radi snimanja određenih podešavanja i podataka za razmenu informacija o Vašem pretraživaču s našim sistemom. Kolačić, po poravilu, sadrži naziv domena sa kog je kolačić poslat, kao i informacije o starosti kolačića i alfanumeričku identifikacionu oznaku. Kolačići omogućavaju našem sistemu da prepozna uređaj korisnika i odmah stavi na raspolaganje eventualna pretpodešavanja. Čim neki korisnik pristupi platformi, šalje se kolačić na disk računara tog korisnika. Kolačići nam pomažu da poboljšamo našu internet stranicu i da Vam ponudimo još bolji servis skrojen baš po Vašoj meri. Oni nam omogućavaju da ponovo prepoznamo Vaš računar kada se vratite na našu internet stranicu i na taj način:

- Snimimo informacije o Vašim prioritetnim aktivnostima na internet stranici i tako je prilagodimo Vašim individualnim interesovanjima. To obuhvata npr. reklamu koja odgovara Vašim ličnim interesovanjima;

- Ubrzavamo brzinu odvijanja Vašeg upita.

3.3 U kolačićima koje mi koristimo snimaju se samo gore navedeni podaci o Vašem korišćenju internet stranice. Ovo se ne sprovodi dodelom kolačića ili broja Vama lično, već dodelom identifikacionog broja kolačiću („Cookie-ID“). Spajanje identifikacionog broja kolačića s Vašim imenom, Vašom IP-adresom ili sličnim podacima koji bi omogućili dovođenje kolačića s Vama u vezu, se ne odvija.

3.4 Ova internet stranica koristi softver Google Analytics, analitički servis interneta kompanije Google Inc. („Google“). Program Google Analytics koristi takozvane „kolačiće“ koji se snimaju na Vašem računaru i koji omogućavaju analizu Vašeg korišćenja internet stranice. Preko kolačića dobijene informacije o Vašem korišćenju ove internet stranice, po pravilu se prenose na server kompanije Google u Sjedinjenim Američkim Državama i tamo snimaju u memoriju. U slučaju aktivacije anonimizacije IP-adrese na ovoj internet stranici, Google će Vašu IP-adresu prethodno da skrati u okviru država članica Evropske unije ili drugih država potpisnica ugovora Evropskog ekonomskog prostora. Kompletna IP-adresa se prenosi na Google server u Sjedinjenim Američkim Državama samo u izuzetnim slučajevima. Po nalogu operatera ove internet stranice Google će da koristi ove informacije u svrhu procene Vašeg korišćenja ove internet stranice, sastavljanja izveštaja o aktivnostima na internet stranici i za obavljanje drugih usluga za operatera ove stranice povezanih sa korišćenjem internet stranice i interneta. IP-adresa dobijena od Vašeg pretraživača u okviru Google Analytics programa se ne dovodi u vezu s drugim, na vaj način dobijenim, podacima. Snimanje kolačića na Vaš računar možete da sprečite odgovarajućim podešavanjem softvera Vašeg pretraživača; međutim, ukazujemo Vam na činjenicu da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite sve funkcije ove internet stranice u punom obimu. Osim toga, registraciju podataka dobijenih preko kolačića, a koji se odnose na Vaše korišćenje internet stranice (zajedno s Vašom IP-adresom) od strane kompanije Google, kao i obradu ovih podataka od strane kompanije Google možete da sprečite tako što ćete da preuzmete raspoloživ plug-in za pretraživač sa sledećeg linka (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) i da ga instalirate.

Registraciju preko programa Google Analytics možete da sprečite pritiskom na sledeći link. Postavlja se Opt-Out-kolačić koji sprečava buduće registracije Vaših podataka prilikom posete ove internet stranice: Google Analytics deaktivirati.

Bliže informacije o uslovima korišćenja i zaštiti podataka možete da pronađete na adresi http://www.google.com/analytics/terms/de.html odn. https://www.google.de/intl/de/policies/. Ukazujemo Vam na to da je na ovoj internet stranici program Google Analytics proširen za kod „gat._anonymizeIp();“ radi obezbeđivanja anonimizovane registracije IP-adrese (takozvano IP-maskiranje).“

Koristimo Google Analytics program uključujući i funkciju Universal Analytics. Universal Analytics funkcija nam omogućava da analiziramo aktivnosti na našim stranicama (npr. u sučaju pristupa preko laptopa i kasnije preko tablet računara). Ovo je omogućeno putem pseudonimne dodele našeg korisničkog ID-broja svakom korisniku. Ovakva dodela se odvija kada na našoj stranici registrujete konto klijenta ili kada se kasnije prjavite na svoj konto. Međutim, kompaniji Google se ne šalju lični podaci. I kada se Universal Analytics programu Google Analytics dodaju dopunske funkcije, to ne znači da je s tim povezano ograničenje mera za zaštitu podataka, kao što je maskiranje IP-adrese ili Add-on-pretraživača.

3.5 Pre slanja Browser-Cookie-ja informišemo vas o njihovoj upotrebi na početnoj internet stranici preko prijave sa sledećim tekstom:

„Informacije o primeni kolačića: Kolačići nam pomažu u pripremi naših usluga. Korišćenjem naše internet stranice pristajete da u vašem računaru ostavimo takozvane kolačiće. Detaljnije informacije o primeni kolačića nalaze se na strani sa izjavom o zaštiti podataka.“

Kada koristite našu internet stranicu pristajete na korišćenje i snimanje kolaćića na vašem računaru. Svoj pretraživač možete takođe da podesite tako da ne prihvata snimanje kolačića u memoriju. Molimo vas da uzmete u obzir da u tom slučaju eventualno nećete moći da koristite našu internet stranicu ili samo ograničeno. Ukoliko želite da prihvatite samo naše kolačiće, ali ne i kolačiće naših uslužnih preduzeća i partnera, možete u svom pretraživaču da podesite opciju „Blokirati kolačiće drugih ponuđača“.

4. Slanje biltena

(1) Pomoću biltena informišemo Vas o našoj ponudi.

(2) Ukoliko želite da dobijate bilten potrebna nam je Vaša adresa za elektronsku pošteu, tj. e-mail adresa, kao i informacije koje mogu da nam omogućae proveru da ste Vi vlasnik navedene adrese za elektronsku poštu, odnosno da je vlasnik iste saglasan sa prijemom biltena. Drugi podaci nisu potrebni. Ovi podaci se koriste samo za slanje biltena i ne daju se trećim licima na korišćenje.

(3) Prijavom za bilten dajete saglasnost da snimimo u memoriju Vašu IP-adresu i datum Vaše prijave. Ovo snimanje u memoriju služi samo u svrhe dokazivanja u slučaju da treće lice zloupotrebi nečiju eadresu za elektronsku poštu i bez njegovog znanja se prijavi za dobijanje biltena.

(4) Vaša saglasnost za snimanje podataka, adresa elektronske pošte, kao i njeno korišćenje za slanje biltena, može da se opozove u svakom trenutku. Opoziv može da se pošalje putem linka koji se nalazi u samom biltenu ili slanjem saopštenja na sledeću e-mail adresu digital@obo.de.

 

5. Obrazac za kontakt

(1) Korišćenjem obrasca za kontakt dajete saglasnost da se informacije za stupanje u kontakt koje ste u obrascu napisali trajno snime u memoriju radi eventualnih povratnih pitanja.

(2) Datu saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku s važenjem za ubuduće, slanjem elektronske poruke na adresu digital@obo.de.

 

6. Bezbednost podataka

Sve informacije koje nam prosledite snimaju se na servere u okviru Evropske unije. Nažalost, prenos informacija putem interneta nije apsolutno bezbedan, te zbog toga ne možemo da garantujemo bezbednost podataka prosleđenih preko interneta na našu internet stranicu. Međutim, našu internet stranicu i ostale sisteme obezbeđujemo putem tehničkih i organizacionih mera od gubitka, uništavanja, pristupa, izmena ili širenja Vaših podataka od strane neovlašćenih lica. Naročito Vaši lični podaci se kod nas prenose šifrovano. Tom prilikom koristimo SSL sistem šifrovanja (Secure Socket Layer), odnosno TLS (Transport Layer Security).

 

7. Prosleđivanje Vaših ličnih podataka

(1) Vaše lične podatke ne dajemo trećim licima, osim ukoliko ste dali saglasnost za prosleđivanje podataka ili smo na osnovu zakonskih propisa i/ili državnih institucija ili sudskim nalogom ovlašćeni ili prinuđeni da podatke prosledimo trećim licima. Pritom može da se radi naročito o davanju informacija u svrhu istrage počinjenih krivičnih dela, odbrani i sprečavanju opasnosti ili ostvarivanju prava intelektualne svojine.

(2) Radi slanja zahtevanog informaciong materijala može da se desi da Vaše podatke prosledimo uslužnom preduzeću za obradu podataka. Ova uslužna preduzeća za obradu podataka biramo veoma pažljivo i obavezujemo ih ugovorom na pridržavanje potrebnih tehničkih i organizacionih mera u skladu sa § 9 Saveznog zakona o zaštiti podataka.

 

8. Zaštita podataka i internet stranice trećih lica, kao i društveni mediji

(1) Internet stranica može da sadrži hiperlinkove do i od internet stranica trećih lica. Ukoliko pritisnete na hiperlink neke od ovih internet stranica, obratite pažnju da ne možemo da preuzmemo odgovornost niti garantujemo za eksterne sadržaje ili uslove zaštite podataka. Molimo Vas da proverite važeće uslove zaštite podataka pre nego što na tim internet stranicama ostavite svoje lične podatke.

(2) Naša internet stranica sadrži linkove i nema plugin za sledeće socijalne mreže: Facebook, Twitter, Youtube, Xing i LinkedIn, Google Plus. U slučaju korišćenja ovih socijalnih mreža obratiti pažnju na njihove odredbe o zaštiti podataka.

 

9. Izmene ovih odredaba o zaštiti podataka

Zadržavamo pravo da u svakom trenutku izmenimo ove odredbe o zaštiti podataka s važenjem za ubuduće. Trenutno važeća verzija uvek je na raspolaganju na internet stranici. Molimo Vas da redovno posećujete internet stranicu i da se redovno informišete o važećim odredbama o zaštiti podataka.

 

10. Vaša prava i kontakt

Svoje lične podatke možete u svakom trenutku besplatno da pregledate i eventualno zahtevate njihovu ispravku i/ili brisanje i/ili blokiranje. U tu svrhu i/ili za bliže infrmacije na ovu temu, možete da nam se obratite putem e-mail adrese digital@obo.de. Ukoliko imate pitanja , komentare ili upite koji se odnose na prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka s naše strane, molimo Vas da nam se obratite na istu, gore navedenu, e-mail adresu. Osim toga, dostupni smo za Vas i putem sledećih podataka za kontakt:

OBO BETTERMANN GmbH & Co. KG
Hüingser Ring 52
D-58710 Menden
Telefon: 0049-2373-89-0
Telefaks: 0049-2373-89-238