close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Building Information Modeling

Building Information Modeling

Skoro da ne postoji tema u građevinskoj branši koja trenutno stvara toliku pometnju kao Building Information Modeling (BIM). U nemačkom govornom području u istom kontekstu spominje se često i informacioni model zgrada, digitalni modelu zgrada ili digitalni planovi i izgradnja. Svuda može da se čuje ili pročita da će danas već veoma značajan BIM u budućnosti za građevinarstvo postati još značajniji. Istovremeno, veliki broj projektanata strahuje da će ih BIM nadvladati ili učiniti postuno nepotrebnim, zato što nemaju detaljan pregled oblasti primene i potencijala ove metode planiranja. Međutim, ovaj utisak vara: Od BIM primene će svi imati korist.

Šta je BIM i šta znači?

Building Information Modeling (BIM) predstavlja novi princip metodike planiranja a ne, kao što se često misli, novi program, licencu ili sertifikat. BIM predstavlja simulaciju i optimizaciju procesa planiranja i izgradnje zgrada na osnovu sveobuhvatnih digitalnih modela. Prilikom upravljanja zgradom, tokom celog životnog ciklusa, BIM nudi značajne prednosti u odnosu na tradicionalne metode planiranja zato što u svakom trenutku omogućava pristup detaljnim informacijama o svim komponentama zgrade.

Šta to znači u praksi?

Projektanti bi trebalo da se pripreme za sledeći korak evolucije u planiranju zgrada. Zahvaljujući BIM principu, planiranje će u budućnosti da postane detaljnije, transparentnije i zahtevaće visoku dozu saradnje. Digitalono modeliranje zgrada zahteva funkcionalnu IT-infrastrukturu kojoj mogu da pristupe svi učesnici u planiranju. Svi podaci, nacrti, modeli nalaziće se snimljeni u centralnoj memoriji, a njima će se centralno i upravljati. Izmene će biti vidljive svima i odmah.

Velika prednost BIM metode je to što svi učesnici u projektu uvek raspolažu jednakom nivou informacija. Ukoliko dođe do nekih izmena, iste odmah utiču na kompletan projekat. Na primer, ukoliko dođe do izmene na nekim od vrata u bazi podataka objekta, ova izmena će da se prikaže u svim planovima i dokumentima u kojima se ta vrata pojavljuju. Na taj način se već tokom procesa planiranja drastično smanjueu mogućnost greške, troškovi potrebni za korekciju greške u građevinskoj fazi i istovremeno povećava sigurnost planiranja.

Projektanti koji učestvuju u projektu pri tom koriste, po pravilu, kompletne baze podataka iz kojih mogu da preuzmu različite komonente za planiranje i da ih unesu u program planiranja. Prilikom planiranja prema BIM-metodi ove komponente i objekti bi trebalo da se koriste centralno što je moguće detaljnije i sa jednoobrazno definisanim paramentrima. Tokom BIM-razvoja nisu samo 3D-modeli objekata postali detaljniji, već je i čitav niz drugih informacija snimljen direktno na memoriji objekta. Na taj način su sve informacije smeštene na jedno mesto - što je bitna osnova BIM-metode. OBO Betterman u tome pomaže projektantima pripremom potrebnih podataka o proizvodima za planiranje na različitim platformama.

Značajan pokretač BIM-razvoja je proizvođač softvera Autodesk, koji je optimizovao svoje softversko rešenje Revit za zahteve planiranja sa BIM-metodom. OBO Bettermann za Revit nudi podatke koje klijenti mogu da koriste za planiranje. Ovi podaci mogu da se preuzmu na sledeće BIM platforme:

MEPcontent

Autodesk Seek

Budite slobodni da nas kontaktirate ukoliko imate pitanja na temu BIM-metode!

Dipl.-Ing.(FH) Florian Busche
busche.florian@obo.de