close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

OBO Construct
  • OBO Construct softver za planiranje

    Sa OBO Construct softverom OBO na raspolaganje stavlja program za planiranje različitih oblasti električnih instalacija. Time OBO Bettermann olakšava planiranje sistema nosača kablova, protivpožarne zaštite i brojnih drugih oblasti električnih instalacija.

    Pomoću OBO Construct softvera za planiranje, zasnovano na Vašim konkretnim projektnim namerama, možete da sprovedete svoje planiranje. Pri tom će Vas softver na mnogim mestima voditi korak po korak do odgovarajućeg prozvoda koji odgovara Vašim potrebama.

    Moduli se upravljaju u skladu sa tehničkim propisima i standardima – naročito relevantno prilikom planiranja sistema protivpožarne zaštite i zaštite od prenapona. Softver za planiranje se nudi besplatno na raznim platformama, kao što su aplikacije za mobilne telefone, internet moduli zasnovani na pretraživaču i kao PC softver.

    Olakšajte sebi planiranje električnih instalacija sa OBO Construct softverom za planiranje!