close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

OBO Construct

Softver za planiranje sistema nosača kanala

Kompletno novi alat za profesionalne korisnike. Novi AutoCAD-Plug-In dostupan je na brojnim jezicima i korisniku nudi mnoge prednosti:

 • Jednostavna instalacija
 • Lista proizvoda s dodatnim materijalom
 • Mogućnost izvoza tenderske specifikacije
 • Pojednostavljena upotreba
 • Poboljšan prikaz građevinskih elemenata
 • Integrisan CableFilling

 

Download

Pomoću besplatnog Plugin-a za AutoCAD u postojeće nacrte mogu jednostavno da se integrišu 3D-modeli OBO kablovskih trasa i montažni materijal. Napravljene komponente mogu da se posmatraju i na računarima na koje nije instaliran OBO Construct KTS CAD. Na taj način nacrti sa napravljenim komponentama mogu bez problema da se razmenjuju i dalje obrađuju. Korisnici u svakom trenutku mogu da generišu preglednu listu delova koja sadrži sve primenjene OBO komponente.

Sistemski preduslovi:
• AutoCAD© kao i vertikalni proizvodi, verzija 2013 ili novija
• Windows 7 i Windows 8

Na raspolaganju za verzije
AutoCAD© 2013
AutoCAD© 2014
AutoCAD© 2015
AutoCAD© 2016
AutoCAD© 2017

 • Gallery - Construct CAD
 • Gallery - Construct CAD
 • Gallery - Construct CAD
 • Gallery - Construct CAD
 • Gallery - Construct CAD