close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

BET centar za istraživanje
  • BET istraživački centar – upravljanje čistom snagom.

    Preduzeće

    Upravljanje čistom snagom.

    U BET istraživačkom centru kvalifikovani stručnjaci, u skladu sa standardnima, ispituju komponente za zaštitu od udara groma i prenapona, gromobranske strukture i uređaje za zaštitu do prenapona. Osim toga, ovde se izvode i naučna istpraživanja o uticaju udara groma na okolinu.