close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Održivost u preduzeću OBO

Ekološka održivost

Ekološka održivost u proizvodnji: Regeneracija tokom proizvodnje

U preduzeću OBO proizvodni otpad se ne baca.
OBO za svoje proizvode koristi isključivo sirovine visokog kvaliteta. Jedna od njih je i univerzalna plastika PVC koja se upotrebljava, na primer, u proizvodnji kanala za ožičenje.

Inovativni proces reciklaže sada omogućava još efikasniju primenu materijala. Pri tom se otpad nastao urezivanjem, kao takozvani regenerat ponovno vraća u proces ekstruzije. Kompleksan postupak reciklaže obezbeđuje da ne dođe do gubitka na kvalitetu materijala za godišnje 923 tone regenerata PVC-a koji tom prilikom nastaje. Istovremeno se uštedi i velika količina energije. Tačnije rečeno: 415 tona ulja, 314 tona gasa, 111 tona uglja. To odgovara smanjenju emisije CO2 za 1.108 tona.

Ekološka održivost u proizvodnji: Zelena budućnost sistema nosača kablova

Preduzeće OBO revolucioniralo je instalaciju nosača kablova zahvaljujući novim KTS Magic proizvodima.
„Da li su više uopšte moguće prave inovacije kod sistema nosača kabela?“ Kad su to pitanje sebi prvi put postavili inovatori preduzeća OBO, prvo niko nije verovao da bi na to pitanje moglo da se odgovori sa „Da“. Međutim, da je to moguće, preduzeće OBO dokazalo je DUO-Plus proizvodnim postupkom, koji je jedinstven u celom svetu i patentiran. Zahvaljujući njemu, OBO sistemi nosača kablova za srednja i mala opterećenja mogu više da se opterete i jednostavnije montiraju i nisu štetni za životnu sredinu.

I životna sredina ima koristi od novog DUO Plus proizvodnog procesa i kompletno novo razvijene tehnologije: Prilikom proizvodnje nosača kablova ispusti se oko 2.600 tona manje CO2 nego kod standardnog procesa. Preračunato u pređene kilometre normalnog putničkog vozila to je 375 krugova oko zemljine kugle. Da bi se kompenzovala ova količina CO2 za godinu dana, trebalo bi zasaditi 200.000 sadnica bukve.

Ekološka održivost zahvaljujući novim materijalima: Rastuća potreba za obnovljivim sirovinama

Preduzeće OBO sada nudi poznate i često upotrebljavane proizvode VBS i u varijanti od obnovljivih sirovina.
Materijal za nove GREEN PRODUCTS su inovativne plastike na bazi obnovljivih sirovina, npr. celuloze (sastojak drveća) ili biopoliamida. Karakteristike ostaju nepromenjene: Materijal može jednako dobro da se obrađuje kao i slični proizvodi od uobičajene plastike. Nema razlike ni u veku trajanja.

Primena novih GREEN PRODUCTS predstavlja još jedan korak preduzeća OBO na putu ka većoj održivosti. Očuvanjem fosilnih resursa, proizvodi su na poseban način još više u skladu sa savremenim zahtevima za većom ekološkom prihvatljivošću građevina.

Ekološka održivost u potrošnji energije: Dokazana pouzdanost sada postoji i sa integrisanim osvetljenjem.

Sistemi nosača kablova preduzeća OBO sa integrisanim LED svetiljkama omogućavaju veću efikasnost i sigurnost u javnim garažama.
OBO i Hella zajedno otvaraju novo poglavlje u rasveti – sistemi nosača kablova sa integrisanim univerzalnim LED modulima. Iz toga nastaju neočekivane prednosti prilikom montaže i trajne primene. Osnova novog načina instalacije su jedinice za rasvetu koja se sastoje od jednog nosača kablova, jednog lestvičastog nosača kablova ili jednog AZ kanala i jednog LED modula. Integrisani sistem odlikuje se malom potrošnjom energije, izuzetno je dugotrajan, otporan i jednostavan za održavanje. U poređenju sa standardnom rasvetom isplati se u svakom slučaju: kod 3.000 jedinica za rasvetu i vremena amortizacije manje od 1,5 godine, kod 30-godišnjeg radnog veka dobija se ušteda od 3 miliona evra na pogonskim troškovima i ušteda CO2 od 600 tona godišnje (0,57 kg/kWh).

Sve više struje iz obnovljivih izvora energije

Značajan resurs za proizvodnju 30.000 proizvoda preduzeća OBO je energija. Samo za struju na lokaciji Menden svake godine je potrebno ravno 20 miliona kilovatčasova. Naravno, ova potrošnja sa sobom nosi posebnu odgovornost. Zbog toga preduzeće OBO konsekventno koristi 100-procentnu prirodnu struju proizvedenu iz obnovljivih izvora.

Odlučivši se za struju iz obnovljivih izvora, preduzeće OBO smanjilo je emisiju CO2 za 9.800 tona godišnje. Radi poređenja: Ista količina nastala bi kada bi svaki od 2.000 zaposlenih preduzeća OBO svojim automobilom prešao 28.000 kilometara godišnje. Kako bi se na biološki način uštedela ovolika količina CO2, bilo bi potrebno posaditi, na primer, 783.000 sadnica bukve.
Besprekorno poreklo naše zelene struje ispituje se i sertifikuje od strane TÜV Süd u skladu sa strogim smernicama. Promena predstavlja još jedan korak preduzeća OBO na putu ka većoj održivosti.

Mađarsko postrojenje preduzeća OBO prebacilo se na još jedan izvor energije koji ne škodi životnoj sredini. Novi fotovoltaik sistem ukupnog kapaciteta od 13.000 Wp koristi snagu sunca za podršku radnih procesa u sopstvenim proizvodnim pogonima.