close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

BET centar za istraživanje

Električna ispitivanja

Ispitivanje izolacije:

Uređaji za zaštitu od prenapona ispituju se prema DIN EN 61643-11, električno izolovani elektroinstalacioni sistemi prema DIN EN 50085-1, a razvodne kutije prema DIN EN 60670-1. Čvrstoća izolacije ispituje se prema najvišem radnom naponu uređaja za zaštitu od prenapona, kao i izmerenom naponu u sistemima elektroinstalacionih kanala i razvodnih kutija. Kod ispitivanja izolacije uređaja za zaštitu od prenapona ispitnim naponom prema slici 5, ispitnim naponom dvostrukog referentnog napona + 1000 V na sistemima elektroinstalacionih kanala, odnosno ispitnim naponom prema slici 5 na razvodnim kutijama, ne sme da dođe do varničenja.

Ispitivanje provodljivosti:

Električno provodljivi sistemi nosača kablova ispituju se prema DIN EN 61537, a električno provodljivi elektroinstalacioni sistemi kanala prema DIN EN 50085. Tom prilikom se ispituje provodljivost spojnih mesta naizmeničnom strujom od 25 A. Po dužini nosača kablova impendansa (izmereni napon/naizmenična struja) ne sme da prekorači 5 mΩ/m. Na spojevima impendansa ne sme da bude iznad 50 mΩ.

//TXT2 Elektrische Prüfungen

Ispitivanje elektromagnetne podnošljivosti:


Ispitivanja elektromagnetne podnošljivosti na provodnicima sa udarnim naponima 1,2/50 i 10/1000 kao i udarnim strujama 8/20 i 10/1000 pomoću hibridnog generatora. Hibridni generator je automatsko ispitno mjesto na kom se uređaji za zaštitu provodnika za prenos podataka ispituju prema EN 61643-21. Ispitivanja mehanizma spajanja: Preko antene se sprovodi udarna struja
koja stvara polje smetnje. U tom polju se meri spajanje smetnji usled napona u kablovima sa aspekta različitih načina polaganja kablova. Tom prilikom se ispituje zaštita sistema nosača kablova i sistema elektroinstalacionih kanala.