close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

To je OBO

OBO-princip

  • Gallery

OBO – naša marka govori sama za sebe

Do 1952. nije bilo sumnje: Kada je trebalo da se upotrebi tipl, moralo je da se buši na odgovarajućem mestu. Niko to nije dovodio u pitanje. Samo jedan OBO inženjer nije time bio zadovoljan. Osmislio je metalni tipl koji je, zahvaljujući svojoj specijalnoj konstrukciji, mogao da se ukuca direktno u zid.

Od tog trenutka naš pionirski duh je dobio ime: OBO – bez bušenja. Majstorima tog doba ova pogodnost je donela veliko olakšanje u radu.

Od ovog otkrića prošlo je više od pola veka. Međutim, pionirski duh preduzeća OBO se zadržao: Naši inženjeri i dalje stalno rade na razvijanju novih i poboljšavanju postojećih proizvoda kako bi majstori mogli da ih montiraju lakše, a time i efikasnije. OBO je naš zaštitni znak. OBO predstavlja naše nastojanje da stalno preispitujemo i dalje razvijamo svoje proizvode.

Primeri kontinuiranih inovacija u svim oblastima proizvoda: