close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

BET centar za istraživanje

Ponuda za ispitivanje i opreme

 • Gallery

Mogu da se sprovedu sledeća ispitivanja u skladu sa standardima:

 • Delovi gromobranske zaštite prema EN 50164-1
 • Iskrišta prema EN 50164-3
 • Uređaji za zaštitu od prenapona prema EN 61643-11
 • Uređaji za zaštitu računarske tehnike prema EN 61643-21
 • Sistemi nosača kablova prema EN 61537
 • Sistemi elektroinstalacionih kanala prema EN 50085-1
 • Priključne kutije i kućišta prema EN 60670-1 i -22
 • Ekološka ispitivanja prema EN ISO 9227 (neutralno ispitivanje slanom maglom)
 • Ekološko ispitivanje prema EN 60068-2-52 (cikllično ispitivanje slanom maglom)
 • Ekološko ispitivanje prema EN ISO 6988 (SO2 ispitivanje štetnih gasova)
 • IP vrsta zaštite prema EN 60592
 • Vučna otpornost prema EN 10002-1

Ali i specifični zahtevi i ispitivanja prema željama klijenata koja nisu pokrivena standardima mogu da se sprovode prema sledećim parametrima:

 • Impulsi struje groma do 200 kA, 100 As i 10 MA²s
 • Impulsi udarne struje do 200 kA 8/20
 • Kombinovani udari do 20 kV 1,2/50 i 10 kA 8/20 (Ri 2 Ω)
 • Kombinovani udari do 10 kV 10/700 i 250 A 5/300 (Ri 40 Ω)
 • Kombinovani udari do 1 kV 10/1000 i 90 A 10/1000 (Ri 10 Ω)
 • Struja napajanja 255 V, 50 Hz, do 3 kA
 • Merenja izolacije do 5 kV AC, 50 Hz
 • Merenja izolacije do 6 kV DC
 • Merenja provodljivosti do 63 A, 50 Hz
 • Ispitivanja opterećenja na sistemima nosača kablova do 10 m do 70 kN
 • Postojanost na vučnu silu i pritisak do 100 kN