close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

To je OBO
  • Preduzeće

    Sprovođenje struje. Prenos podataka. Kontrola energije.

    Otkrijte šta nas pokreće. Kako kvalitetne proizvode kombinujemo u inovativne sisteme. Kako naša umrežena rešenja u najrazličitijim projektima širom sveta stvaraju elektrotehničku infrastrukturu građevina.