close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

To je OBO

Tradicija i inovacija

Povezanost

Srž našeg uspeha zasniva se na međusobnom odnosu ispunjenom poverenjem prema našim saradnicima, dobavljačima i klijentima, kao i na angažovanoj saradnji. Kao vlasnici preduzeća garantujemo tu povezanost. Ona je merilo našeg delovanja koje treba da slede svi saradnici našeg preduzeća.

Think connected

Ključ uspeha preduzeća OBO je konsekventna i kontinuirana usmerenost prema specifičnim željama naših klijenata. Naš cilj: Proizvodi i sistemi s kojima volite da radite i i pomoću kojih ćete da budete uspešni.

Naš pricip „Think connected“ je jasan signal da smo ovu tesnu povezanost definisali kao srž stručnosti i usidrili je u temelje našeg preduzeća. Samo na taj način je moguće brzo i fleksibilno reagovati na promene i potrebe tržišta.

Ulrih Beterman sa svojom decom (s leva) Andreasom, Bjankom, Kristofom i Tomasom