close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Sistemi za zaštitu od prenapona i udara groma

Nova serija odvodnika V20/V50

Raznovrsnost varijanti zahvaljujući modularnoj konstrukciji

 • Optički prikaz statusa
 • Dvostruka PE priključna stezaljka
 • Varijante daljinske signalizacije
 • Varijante daljinske signalizacije imaju naizmeničnan kontakt bez potencijala

V20-serija odvodnika prenapona tipa 2

 • Zaštita od prenapona prema VDE 0100-443 (IEC 60364-4-44)
 • Kapacitet odvođenja do 40 kA (8/20) po polu preko varistora visoke efikasnosti
 • Primena: Izjednačavanje potencijala u glavnim razdelnicima i podrazdelnicima

Dostupne varijante napona:
(visok trajni napon AC)

 • 75 V
 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V
 • 440 V
 • 550 V
 • do 1000 V

V50-serija kombinovanih odvodnika struje groma tipa 1+2

 • Izjednačavanje potencijala prema VDE 0185-305 (IEC 62305)
 • Kapacitet odvođenja struje groma 12,5 kA (10/350) po polu i do 50 kA (10/350) ukupno
 • Primena: Izjednačavanje potencijala za zgrade klase III i IV
 • mogućnost primene do 160 AgL bez predosigurača

Dostupne varijante napona:
(visok trajni napon AC)

 • 150 V
 • 280 V
 • 320 V
 • 385 V

Novi izgled. Više snage.

Nove serije odvodnika V50 kombinovanih i V20 odvodnika prenapona.

Savršeno se uklapaju u kompletan zaštitni sistem protiv groma i prenapona preduzeća OBO.

Modularni utični odvodnici sa dinamičkim uređajem za razdvajanje i optičkim prikazom statusa.

Ubuduće će proizvodi preduzeća OBO za zaštitu od udara groma i prenapona moći sasvim jednostavno da se prepoznaju. Novi dizajn logotipa marke za zaštitu od udara groma i prenapona garantuje visoku dozu prepoznatljivosti u svakoj instalaciji.

Inteligentna konstrukcija, mnogo praktičnih detalja.

Prednosti nove serije odvodnika leže u brojnim dobro promišljenim komponentama. Mogu da se instaliraju bez greške u samo nekoliko zahvata rukom. Kvalitetan materijal i inteligentna konstrukcija omogućavaju upotrebu i kod visokih mehaničkih opterećenja.

 • Sigurno rukovanje
  Pouzdano uklapanje otporno na vibracije s akustičnom povratnom prijavom (KLIK), udobno rukovanje zahvaljujući ergonomskoj varijanti površina za držanje
 • Zaštita od neispravnog uticanja
  Za sigurno uvođenje poklopaca
 • Optimizovana pločica s podacima o snazi
  QR kôd za kompletno praćenje porekla (Full Traceability) svakog poklopca odvodnika s navedenom web-adresom za dodatne korisničke informacije.
 • Kontakti za meko otpuštanje
  Novorazvijeni kontakti za meko otpuštanje u kombinaciji sa zapornicima osiguravaju poklopce zaštitnih elemenata i pod najvećim mehaničkim opterećenjima. Klinasta varijanta kontakata omogućava jednostavno postavljanje poklopaca.
 • Kodiranje napona i tipova
  Za dodeljivanje poklopaca i donjih delova odvodnika bez mogućnosti greške od zamene
 • Kvalitetni materijali
  Plastični materijal bez halogena i na UL-listi, ispunjava najnovije standarde instalacione tehnike.