close

Možda se nalazite na pogrešnoj internet prezentaciji preduzeća OBO-Bettermann. Možete da pređete na sledeće varijante:

Sistemi nosača kablova

RKS-Magic®

Najbolji
... utični nosači kablova, koje su razvili OBO inženjeri. U brojne praktične prednosti RKS-Magic® kanala ubraja se mnogo više od brzine:

RKS-Magic® svojim inovativnim spajanjem kombinuje brzinu, mogućnost opterećenja i sigurnost. Jednostavno utaknite, pritisnite i gotovo. To štedi dragoceno vreme. Apsolutno bez vijaka, spojnica ili drugog pribora možete da povećate tempo montaže i za 100 %.

Mehanička sigurnost

  • I kod maksimalnog opterećenja čist prelaz na mestu spajanja je obezbeđen
  • Sigurno utično spajanje kod potresa i vibracija

Električna sigurnost

  • Trajno sigurno izjednačavanje potencijala bez dodatnih delova
  • Testirani na elektromagnetnu podnošljivost i udarnu struju
  • VDE-ispitano prema DIN EN IEC 61537:2007

Sigurnost u slučaju požara

  • MPA-održavanje funkcionalnosti ispitano prema DIN 4102-12, opterećenje do 20 kg/m širine 100 do 300 mm, 30 kg/m kod širine od 400 mm
  • Nije potrebno osiguranje konzole navojnom šipkom